Dåp

Dåp

Det skjer et under i kirken

større enn verden vet.

Barnet får del i Guds rike,

svøpt i hans kjærlighet.

(Fra ”Det skjer et under i verden”, Gerd Grønvold Saue, Salmer1997, nr. 93)

 

Når du skal ha dåp i Voie menighet

I Voie kirke døpes rundt 60 mennesker hvert år. De fleste av dem er spebarn, men også større barn, ungdommer og voksne blir døpt. Dåp foregår som regel under søndagens gudstjeneste. Dersom noen av ulike grunner ønsker å døpes mer i det stille, kan vi også legge til rette for det.            

Ønsker du dåp for barnet ditt?

Registrer dåpen her, eller ta kontakt med Kirkens servicetorg i Kristiansand på tlf 38 19 68 00. De har åpningstid mandag- fredag kl.09:00 – 15:00, og vet når det er dåp i Voie Kirke. De trenger følgende opplysninger:

• Fullt navn og personnummer på  barnet.

• Mors / fars navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

• Navn på faddere: Man må ha minst 2 faddere som er til stede ved dåpen. Faddere skal være vitner om at barnet er døpt, og ha medansvar for at barnet får opplæring i den kristne tro. Det å være fadder medfører ingen juridiske forpliktelser.

Når tidspunkt er bestemt og opplysningene registrert, vil presten ta kontakt en ukes tid før dåpen for å avtale en dåpssamtale. Ønsker du kontakt med prest før den tid, finner du kontaktinfo her: http://www.voiemenighet.no/Om-oss

 

Ønsker du dåp selv, eller for et større barn?

Da kan det være greit å ta kontakt med prest først, for å finne en egnet gudstjeneste eller tidspunkt. 

Så «Gud gir – vi deler bolken»

 

      Dåp i Voie kirke følgende søndag:

      6. januar            11.00     Familiegudstjeneste

20. januar           11.00     Gudstjeneste

27. januar           11.00     Gudstjeneste

3. februar           11.00     Familiegudstjeneste

10. februar         11.00     Gudstjeneste

17. februar         11.00     Gudstjeneste

3. mars               11.00    Familiegudstjeneste. m/karneval. 6-årsbok

10. mars             11.00     Gudstjeneste

17. mars             11.00     Gudstjeneste

24. mars              11.00     Familiegudstjeneste

31. mars              11.00     Gudstjeneste

7. april                 11.00     Familiegudstjeneste. Tårnagent

14. april               11.00     Gudstjeneste

21.april                11.00     Gudstjeneste

5. mai                  11.00     Gudstjeneste

12. mai                11.00     Gudstjeneste

26. mai                11.00     Familiegudstjeneste m/søndagsskolefest. Kode B. 

2. juni                  11.00     Friluftsudstjeneste på Bragdøya

9. juni                  11.00     Gudstjeneste

16. juni                 11.00     Gudstjeneste

23. juni                 11.00     Gudstjeneste

 

 


Del denne artikkel på e-post