Dåp

Dåp

Det skjer et under i kirken

større enn verden vet.

Barnet får del i Guds rike,

svøpt i hans kjærlighet.

(Fra ”Det skjer et under i verden”, Gerd Grønvold Saue, Salmer1997, nr. 93)

 

Når du skal ha dåp i Voie menighet

I Voie kirke døpes rundt 60 mennesker hvert år. De fleste av dem er spebarn, men også større barn, ungdommer og voksne blir døpt. Dåp foregår som regel under søndagens gudstjeneste. Dersom noen av ulike grunner ønsker å døpes mer i det stille, kan vi også legge til rette for det.            

Ønsker du dåp for barnet ditt?

Registrer dåpen her, eller ta kontakt med Kirkens servicetorg i Kristiansand på tlf 38 19 68 00. De har åpningstid mandag- fredag kl.09:00 – 15:00, og vet når det er dåp i Voie Kirke. De trenger følgende opplysninger:

• Fullt navn og personnummer på  barnet.

• Mors / fars navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

• Navn på faddere: Man må ha minst 2 faddere som er til stede ved dåpen. Faddere skal være vitner om at barnet er døpt, og ha medansvar for at barnet får opplæring i den kristne tro. Det å være fadder medfører ingen juridiske forpliktelser.

Når tidspunkt er bestemt og opplysningene registrert, vil presten ta kontakt en ukes tid før dåpen for å avtale en dåpssamtale. Ønsker du kontakt med prest før den tid, finner du kontaktinfo her: http://www.voiemenighet.no/Om-oss

 

Ønsker du dåp selv, eller for et større barn?

Da kan det være greit å ta kontakt med prest først, for å finne en egnet gudstjeneste eller tidspunkt. 

Så «Gud gir – vi deler bolken»

 

      Dåp i Voie kirke følgende søndag:

  

05.08.2018 11:00 Gudstjeneste

09.09.2018 11:00 Gudstjeneste

16.09.2018 11:00 Gudstjeneste

23.09.2018 11:00 Familiegudstjeneste

30.09.2018 11:00 Gudstjeneste

14.10.2018 11:00 Gudstjeneste

21.10.2018 11:00 Jubileumsgudstjeneste, Voie menighet 40 år

28.10.2018 11:00 Gudstjeneste

04.11.2018 11:00 Gudstjeneste, Allehelgens dag 

11.11.2018 11:00 Familiegudstjeneste, utdeling av 4 års-bok 

25.11.2018 11:00 Familiegudstjeneste, Lys våken

09.12.2018 11:00 Gudstjeneste

25.12.2018 11:00 Gudstjeneste

    

 

 


Del denne artikkel på e-post