Dåp

Dåp

Dåp

Det skjer et under i kirken

større enn verden vet.

Barnet får del i Guds rike,

svøpt i hans kjærlighet.

(Fra ”Det skjer et under i verden”, Gerd Grønvold Saue, Salmer1997, nr. 93)

 

Når du skal ha dåp i Voie menighet

I Voie kirke døpes rundt 60 mennesker hvert år. De fleste av dem er spebarn, men også større barn, ungdommer og voksne blir døpt. Dåp foregår som regel under søndagens gudstjeneste. Dersom noen av ulike grunner ønsker å døpes mer i det stille, kan vi også legge til rette for det.            

Ønsker du dåp for barnet ditt?

Registrer dåpen her, eller ta kontakt med Kirkens servicetorg i Kristiansand på tlf 38 19 68 00. De har åpningstid mandag- fredag kl.09:00 – 15:00, og vet når det er dåp i Voie Kirke. De trenger følgende opplysninger:

• Fullt navn og personnummer på  barnet.

• Mors / fars navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

• Navn på faddere: Man må ha minst 2 faddere som er til stede ved dåpen. Faddere skal være vitner om at barnet er døpt, og ha medansvar for at barnet får opplæring i den kristne tro. Det å være fadder medfører ingen juridiske forpliktelser.

Når tidspunkt er bestemt og opplysningene registrert, vil presten ta kontakt en ukes tid før dåpen for å avtale en dåpssamtale. Ønsker du kontakt med prest før den tid, finner du kontaktinfo her: http://www.voiemenighet.no/Om-oss

 

Ønsker du dåp selv, eller for et større barn?

Da kan det være greit å ta kontakt med prest først, for å finne en egnet gudstjeneste eller tidspunkt. 

Så «Gud gir – vi deler bolken»

 

      Dåp i Voie kirke følgende søndag:

  

9. juni                  11.00     Gudstjeneste

16. juni                 11.00    Friluftsudstjeneste på Bragdøya

23. juni                 11.00     Gudstjeneste

30. juni                 11.00     Gudstjeneste

21. juli                  11.00     Gudstjeneste

4. august              11.00     Gudstjeneste

1. september         11.00     Gudstjeneste

8. september         11.00     Gudstjeneste

15. september        11.00     Gudstjeneste

22. september        11.00     Gudstjeneste

29. september        11.00     Gudstjeneste

13. oktober             11.00     Gudstjeneste

20. oktober             11.00     Gudstjeneste

27. oktober             11.00     Gudstjeneste

3. november             11.00     Gudstjeneste

10. november            11.00     Gudstjeneste

24. november            11.00     Gudstjeneste

8. desember              11.00     Gudstjeneste

 


Del denne artikkel på e-post