Bryllup

Bryllup

Bryllup

Bryllup

Et bryllup kan være kun et brudepar med forlovere, eller det kan være en stor fest over flere dager. Men i sentrum står uansett to mennesker som vil dele sitt eget liv med den andre. For mange er det markeringen av det viktigste valget man tar i løpet av livet.

Tid

De fleste vielsene i Voie kikre foregår på lørdager, men det er også noen som gifter seg en kveld i en ukedag. Det avhenger av rammen rundt bryllupet. Ønsker du vigsel i Voie Kirke, kontakt  Kirkens servicetorg  på 38196800 for å avtale dato. 

Det offentlige

Ekteskapsinngåelse eller vigsel er en offentlig handling. Derfor må alle som ønsker å gifte seg søke om prøving. Det er folkeregistret som gir prøvingsattest etter søknad. Dette kan ta noen uker, og prøvingsattesten må ikke være mer enn 4 mnd. gammel ved ekteskapsinngåelse.

Her finner du papirene som må fylles ut og sendes folkeregisteret

I god tid før den store dagen tar prest kontakt med brudeparet for å avtale vigselssamtale. Her snakker man blant annet igjennom ønsker for sermonien. Ønsker du kontakt med prest før den tid kan du få kontaktopplysninger ved å ringe Kirkens servicetorg på 38196800.

Det kirkelige

I Den norske kirke markeres dagen i det hellige rommet som rommer alle livets store overganger I vitners nærvær gir to mennesker hverandre løfte om at de vil leve sammen og elske hverandre. En godkjent vigselsperson skal erklære at ekteskapet gyldig. I kirken er det presten som gjør det. I tillegg blir man bedt for og velsignet. Se hvordan en kirkelig vielse foregår..

Vigsler er gratis for personer som er registrert i folkeregistret i Kristiansand kommune og er medlem av den norske kirke.

 Her finner du satsene for kirkemedlemmer fra andre kommuner eller personer som ikke er medlemmer av Den norske kirke.

 

 


Del denne artikkel på e-post