Støttegrupper for pårørende

Støttegrupper for pårørende

Støttegrupper for pårørende

SAMMEN I SORGEN

Voie menighet tilbyr samtalegrupper til mennesker som  møter vanskelige livssituasjoner. Dette arbeidet er et samarbeid med de andre menighetene i Kristiansand domprostiet.

Ulik sorg 

Vi opplever sorg ved forskjellige hendelser i livet, ikke bare ved dødsfall. Når vi rammes av for eksempel skilsmisse, arbeidsløshet, kronisk sykdom, at vi fikk ikke det barnet vi drømte om, viser erfaringene at vi står overfor et stort og vanskelig sorgarbeid. Men det er viktig å minne hverandre om at sorg er ingen sykdom, men en naturlig og nødvendig reaksjon på  en vanskelig situasjon.

 

Når vi opplever sorg er det viktig at vi har en eller flere personer vi kan snakke med, som har tid til å lytte og vise forståelse. Gruppene er ment å være et sted hvor deltakerne både kan hjelpe seg selv og hverandre ved å snakke om det smertefulle tapet, dele tanker, følelser og erfaringer med andre som er i en tilsvarende situasjon. Det er altså ikke en terapigruppe, men en gruppe mennesker som har opplevd noenlunde samme type tap, og som er i noenlunde samme livssituasjon, møtes.

 

Foreløpig tilbyr følgende grupper:

Ungdom som har mistet foreldre

Dere som har mistet barn                                                                                                                                                                                                      

Dere som har mistet ektefelle/samboer

Dere som har opplevd samlivsbrudd ”Sorgen det ikke sendes blomster til.”

            Temakveld 21. september i Lund kirke kl. 19.00.

Tilbud om grupper og samtaler er gratis. Det stilles ingen krav til kirkelig tilknytning eller tro, og sorggruppelederne har taushetsplikt. Hovedansvarlig for sorggruppene  er diakonene i Den norske kirke i Kristiansand og Søgne.

Dersom du ønsker å delta i en gruppe eller ønsker samtale alene, kan du henvende deg til

Menighetskontoret Voie kirke tlf. 38196820


Del denne artikkel på e-post