Sorgen det ikke sendes blomster til

Sorgen det ikke sendes blomster til

Sorgen det ikke sendes blomster til

Samtalegrupper ved samlivsbrudd

”Sorg og omsorg” i Kristiansand domprosti
arrangerer hver høst i september/oktober en temakveld om samlivsbrudd der tittelen er ”Sorgen det ikke sendes blomster til – sorg ved samlivsbrudd”. Kvelden består av foredrag om temaet, orientering om samtalegrupper og informasjon om hva det innebærer å bli med i en gruppe. Det er også mulighet for spørsmål og samtale. 

Kirkens sorgarbeid

Tittelen ”Sorgen det ikke sendes blomster til” sier at et samlivsbrudd kan være en sorg – og den antyder noe om omgivelsenes reaksjoner på tapet.
Kirken har lang erfaring med å møte mennesker i sorg. Mange menigheter følger opp de sørgende
etter dødsfall med brev, samtaler og sorggrupper.
Menighetene har også et ansvar overfor mennesker som sørger etter andre typer tap enn dødsfall. Kirken ønsker derfor å være der for å støtte dem som strever etter samlivsbrudd.

Selvhjelpsgrupper
Samtalegruppen er en ”ledet selvhjelps-gruppe”. Det er ingen terapigruppe, men en gruppe der man kan hjelpe hverandre ved å lytte til hverandre, oppmuntre og støtte hverandre og eventuelt gi hverandre råd. Gruppene virker også som et erstatnings-nettverk i en tid da nettverket blir mindre p.g.a. samlivsbruddet. Det er 2 gruppeledere i hver gruppe. Noen av
gruppelederne har et samlivsbrudd bak seg, og alle har erfaring med gruppeledelse.
Det legges stor vekt på taushetsplikt i gruppene. Tilbudet er åpent for alle. 

 

 


Del denne artikkel på e-post