Voie kirkes søndagsskole

Voie kirkes søndagsskole

VELKOMMEN TIL SØNDAGSSKOLEN!

Vi starter oppe i kirkerommet sammen med resten av menigheten, som er på gudstjeneste. Her får barna oppleve enten dåp eller nattverd, og de får være med på en forbønn tilrettelagt for dem, perlebønn, bønnevandring etc. Søndagsskolesangen synges – barna samler seg rundt kista ved altertavla og undrer seg litt sammen, før de så går ned til egen samling i underetasjen. 

På programmet står alltid en bibelhistorie, og i tillegg synger vi, leker, undrer oss og gjør ulike formingsaktiviteter og oppgaver.

Søndagsskolen har samlinger søndager under gudstjenesten, bortsett fra i skoleferiene. Når det er familiegudstjeneste, deltar vi i kirkerommet sammen med resten av menigheten.

 

Aldersgruppe

Alle barn fra 4 år og oppover er hjertelig velkommen på søndagsskolen! De som er yngre må gjerne komme, men må da ha følge med en voksen. 

Søndagsskolen har startet et eget opplegg for de på 4. trinn og oppover – tweens. Her blir de bedre kjent med Bibelen og kan undre seg sammen over hva den har å si i hverdagen vår.

Det er en «MINSTEKROK» bakerst i kirkerommet. Her finnes tegnesaker, bøker og litt leker – fint for de aller minste å ha litt å holde på med.

 

Medlemsavgift

Det koster ingenting å gå på søndagsskolen, men vi oppfordrer alle til å betale en frivillig medlemsavgift på 50 kroner pr. kalenderår. Den kan enkelt betales via menighetens Vipps-tjeneste.

 

Kontakt

Kontakt trosopplærer Kathrina Reiersølmoen
Tlf: 38 19 68 27


Del denne artikkel på e-post