Voie kirkes søndagsskole

Voie kirkes søndagsskole

Voie kirkes søndagsskole

 

VELKOMMEN TIL SØNDAGSSKOLEN!

Vi starter oppe i kirkerommet sammen med resten av menigheten, som er på gudstjeneste. Her får barna oppleve enten dåp eller nattverd, sang og bønn sammen med esten av menigheten. Etter Søndagsskolesangen – får barna samle seg rundt skattekista ved altertavla og se hva som gjemmer seg i den, før de så går ned til egen samling i underetasjen. 

Søndagsskole har fem viktige elementer i samlingene sine: Fellesskapet, Fortellingen, Undringen, Oppdraget og Velsignelsen. Ut fra dette legger de ulike søndagsskolelederne opp opplegget.

Søndagsskolen har samlinger søndager under gudstjenesten, bortsett fra i skoleferiene. Når det er familiegudstjeneste, deltar vi i kirkerommet sammen med resten av menigheten.

 

Aldersgruppe

Alle barn fra 4 år og oppover er hjertelig velkommen på Søndagsskolen! De som er yngre må gjerne komme, men må da ha følge med en voksen. 

Søndagsskolen har startet et eget opplegg for de på 4. trinn og oppover – tweens. Her blir de bedre kjent med Bibelen og kan undre seg sammen over hva den har å si i hverdagen vår.

Det er en «MINSTEKROK» bakerst oppe i kirkerommet. Her finnes tegnesaker, bøker og litt leker – fint for de aller minste å ha litt å holde på med under gudstjenesten og litt for de litt større de gangene det er skolefri og ikke eget søndagsskoletilbud.

 

Medlemsavgift

Det koster ingenting å gå på Søndagsskolen, men vi oppfordrer alle til å betale en frivillig medlemsavgift på 50 kroner pr. kalenderår. Det er viktige midler for oss inn i arbeidet, som igjen genererer ekstra penger fra hovedforbundet.  Den kan enkelt betales via menighetens Vipps-tjeneste.

 

Kontakt

Kontakt trosopplærer Kathrina Reiersølmoen
Tlf: 38 19 68 27


Del denne artikkel på e-post