Voie kirkes søndagsskole

Voie kirkes søndagsskole

Felles start

Vi starter oppe i kirkerommet sammen med resten av menigheten, som er på gudstjeneste. Barna får da oppleve enten dåp eller nattverd, og de får være med på en forbønnsdel tilrettelagt for dem (perlebønn, bønnevandring etc.).  

Barna samles så foran i kirken, til sang og felles ferd ned i kjelleren til sin egen søndagsskolesamling.

På programmet står alltid en bibelhistorie, og i tillegg synger vi, leker, undrer oss og gjør ulike formingsaktiviteter og oppgaver.

Søndagsskolen har samlinger søndager under gudstjenesten. Når det er familiegudstjeneste, deltar vi i kirkerommet sammen med resten av menigheten.

Aldersgruppe

Alle barn fra 4 år og oppover er hjertelig velkommen på søndagsskolen! De som er yngre må gjerne komme, men må da ha følge med en voksen. 

Det er en lekekrok bakerst i kirkerommet for de alle minste under gudstjenesten.

Søndagsskolen har startet et eget opplegg for de på 4. trinn og oppover – tweens. Der skal vi bli bedre kjent med Bibelen og undre oss over hva den har å si i hverdagen vår.

Medlemsavgift

Det koster ingenting å gå på søndagsskolen, men vi oppfordrer alle til å betale en frivillig medlemsavgift på 50 kroner pr. kalenderår.

Kontakt

Kontakt trosopplærer Kathrina Reiersølmoen
Tlf: 38 19 68 27

NB! Det er vanligvis ikke søndagsskole når det skoleferie.  Ønsker du å motta ukentlig oppdatering på søndagens tilbud for barna, ring oss eller send oss en mail, så legges du til sms-gruppa vår.


 

 


Del denne artikkel på e-post