ROTTEHALEFEST

ROTTEHALEFEST

ROTTEHALEFEST

ROTTEHALEFEST

Rottehalefesten er en hyggelig ettermiddag for 5-åringer og foreldre, med rottehalemiddag, kirkerottesafari, og kirkekino.

Festen avholdes i september.

5-åringen kan gjerne komme i følge med besteforeldre, tante/onkel, fadder etc. isteden for foreldre.

Tema for samlinga: «I Guds hjerte er det en Han ikke kan glemme» - Guds kjærlige omsorg for oss.

 

Kirkens trosopplæring «Størst av alt»

I dåpshandlingen leser vi fra Bibelen om «å lære å kjenne» troen. Dette ønsker menigheten å bidra til, sammen med de som har ansvar for oppdragelsen for barnet. Derfor har kirken tilbud om trosopplæring for barn og unge fra 0-18 år. Rottehalefest for 5-åringer er en del av Voie kirkes trosopplæringstilbud.

Ta kontakt med oss hvis ditt barn har behov for spesiell til-rettelegging, så vil vi sammen med dere finne en god måte å gjøre dette på.

Invitasjonen sendes til alle barn som fyller 5 år i 2019, som er døpt eller har foreldre som er medlem i Den norske kirke og som bor i Voie. Men alle er hjertelig velkommen, uavhengig av dåp eller medlemskap.

Har du venner som ikke har mottatt invitasjon fra oss, er de også hjertelig velkommen til å melde seg på!

Arrangør: Voie kirkes trosoppæringsarbeid, Min kirke - Min tro

 

 


Del denne artikkel på e-post