LYS VÅKEN i Voie Kirke i NOVEMBER

LYS VÅKEN i Voie Kirke i NOVEMBER

LYS VÅKEN i Voie Kirke i NOVEMBER

LYS VÅKEN - Et spennende døgn med samlinger av ulikt slag, knasende gode måltider og overnatting i kirkerommet J

I november inntar barna på 6.trinn Voie kirke. LYS VÅKEN – betyr ikke at barna skal være lys våkne hele natta – men de skal få lov til å være med å høre og oppleve det å være lys våken i forhold til Gud, våre medmennesker og seg selv. Døgnet består av samlinger rundt det Bibelen forteller oss, aktiviteter, sang og dans. Fellesskap med hverandre og underholdning av ulikt slag blir det også. En flott gjeng av ungdommer er med som hjelpeledere, sammen med de voksne i trosopplæringskomiteen i menigheten. Gud elsker alle og ønsker å være nær oss midt i livene våre, om vi er små eller store, hvor enn vi bor på denne jord. Dette er det viktig å være lys våken overfor.

Arrangementet avsluttes med en Lys Våken-gudstjeneste sammen med hele menigheten søndag formiddag. Her er barna delaktige i mye av det som skjer. Familiene til alle Lys Våken deltakerne er spesielt velkommen til denne gudstjenesten. 

 

LYS VÅKEN  

  • - Lære mer om å være lys våken overfor Gud, mine medmennesker og meg selv
  • - Bli kjent med hverandre
  • - Hopp & sprell aktiviteter
  • - Lage gudstjeneste
  • - Spise god mat
  • - Sove i kirka 😊

Dette blir garantert et spennende døgn!

 

Kirkens trosopplæring «Størst av alt»

I dåpshandlingen leser vi fra Bibelen om «å lære å kjenne» troen. Dette ønsker menigheten å bidra til, sammen med de som har ansvar for oppdragelsen for barnet. Derfor har kirken tilbud om trosopplæring for barn og unge fra 0-18 år. Lys Våken er for barn på 6. trinn og er en del av Voie kirkes trosopplæringstilbud. Invitasjonen sendes til de som går på 6.trinn og som bor i Voie, som er døpt eller har foreldre som er medlem i Den norske kirke. Men alle er hjertelig velkommen, uavhengig av dåp eller medlemskap. Har du venner som ikke har mottatt invitasjon fra oss, er de hjertelig velkommen til å melde seg på!

Ta kontakt med oss hvis ditt barn har behov for spesiell tilrettelegging, så vil vi sammen med dere finne en god måte å gjøre dette på.

Arrangør: Voie kirkes trosoppæringsarbeid, Min kirke - Min tro

 

 

 

 

 

 


Del denne artikkel på e-post