FRIVILLIGE MEDARBEIDERE

FRIVILLIGE MEDARBEIDERE

FRIVILLIGE MEDARBEIDERE

Voie menighet har en fantastisk og mangfoldig gruppe frivillige medarbeidere som er engasjert i ulike deler av menighetens virksomhet. Det kan f.eks. være innen barne- eller ungdomsarbeid, diakoni, kakebaking, renholde, kirkekaffen, små og store praktiske oppgaver, medhjelpere på gudstjenesten og mye mye mer. Her på voiemenighet.no ser du  noe av det kirken driver med, og det sier seg selv at uten frivillig innsats hadde mye stoppet opp. Vi er avhengig av – og utrolig takknemlig for alt arbeidet som legges ned av frivillige.

Vi har imidlertid alltid behov for flere medarbeidere på ulike områder, ønsker du å bli med i dette arbeidet ta kontakt med menighetskontoret på mail Voie.menighet@kristiansand.kommune.no eller telefon 3817 6820, vi er på kontoret fra 0830-1530 mandag-fredag, bortsett fra i skolens ferier.


Del denne artikkel på e-post