Bli med i givertjenesten

Bli med i givertjenesten

Bli med i givertjenesten

 

Hvert år samler Voie menighet inn over 600 000 kr i tillegg til kollekten hver søndag. Disse midlene går til menighetens drift, som blant annet lønner 50 % diakonstillingen, 100% Kateketstilling og 20% av trosopplæringstillingen. Menigheten er i utvikling, og vi som mål å nå 680 000kr i giverinntekt. Giverutvalget lanserte i 2005 slagordet: ” VI VIL NOE MER…”. Realiteten i det utsagnet er viktigere enn noen gang. Skal vår menighet og Voie kirke være et dynamisk, åndelig/trosmessig og diakonalt senter i vår bydel, må det satses på mange plan. Givertjenesten gir menigheten mulighet til å GJØRE MER enn det det offentlige bidraget til kirken gir oss mulighet til.  Giverne i Voie er med og legger grunnlaget for forutsigbar inntekt, som gjør det mulig å tilføre staben sentrale stillinger i utviklingen av menigheten.  Registrerte gaver gir i tillegg rett til skattefradrag for giveren.  Ønsker du å bli del av dette viktige arbeidet, så ta kontakt med daglig leder Unni Brekka Ugland (tlf. 38196820)

 

Voie menighet vil være..

• En viktig miljøfaktor i nær miljøet

• Et sted hvor barn, unge og eldre kan utfolde seg i en meningsfull sammenheng.

• Et sted hvor evangeliet blir forkynt i ord og handling. Menigheter i vår kirke som «bare» satser på midler fra det offentlige, får en  vanskelig økonomi. Voie menighet vil ikke gå på «halv fart» men satse ekstra på blant annet:

• Barn, ungdom, konfirmanter mv

• Å gi den nye generasjon kirkens tro og verdier som skolen ikke gir lenger.

• Å gi omsorg til de som faller utenfor og trenger ekstra støtte.

 

Vi trenger din støtte til dette arbeidet !

 

Hvordan bli med i givertjenesten?

Kontakt oss på telefon: 38 19 68 20 eller send

e-post; voie.menighet@kristiansand.kommune.no

Du kan også fylle ut skjema for avtalegiro.

Avtalegiro givertjenesten

Avtalegiro sendes til:

Voie menighet, Steindalen 131, 4624 Kristiansand

Les brosjyren vår, her kan du lese om hvorfor Anne og Øyvind er med i givertjenesten

/Portals/29/Givertjeneste%20Voie%20Menighet%20enkeltsider.pdf

 

Bankonto nr: 3000 16 59886

 

 

 

 


Del denne artikkel på e-post