Voie menighet, Kristiansand > Om oss

Om oss

Menighetsrådet

 


MENIGHETSRÅDET 2019-2023

 

LISE RAVNEVAND FINNE    

INGUNN KILEDAL DAHL  

MORTEN RICHARDSEN   

JON HARALD NOMEDAL   

BIRGITTE ENGESTØL 

REIDAR J HANSSEN 

EVA LAUNES 

TOR GUNNAR ENGESTØL

 

SOKNEPREST: GUNNAR TRÆGDE PEDERSEN

SAKSBEHANDLER: UNNI BREKKA UGLAND

 

Leie av lokaler i Voie kirke

Voie kirke kan tilby lokaler i forskjellige størrelser og til forskjellige behov:


- Dåpsselskap
- Konfirmasjonsselskap
- Fødselsdager
- Minnesamvær
- Møter og kurs

Voie kirke ligger i fredelige omgivelser og er et alkoholfritt og røykfritt miljø.

Ta kontakt om du ønsker å ta en titt på lokalene

38 19 68 20  eller voie.menighet@kristiansand.kommune.no

Leiepriser pr. 1. januar 2017:
Kirkesalen                                                                 kr 2 000,-

Menighetssalen m/kjøkken, (ca. 80 personer)         kr 2 000,-
Kirkestua m/kjøkken (ca. 40 personer)                    kr 1 500,-

Storsal i underetg m/kjøkken (ca. 100 personer)     kr 2 000,-

Ungdomskjelleren m/kjøkken (ca. 50 personer)      kr 1 500,-


Kjøkkenene er godt utstyrt med servise, bestikk, serveringsfat, oppvaskmaskin, thermokanner, vaser og lysholdere
Alle vasker og rydder etter seg. 

 

Kirkesalen

 

Menighetssalen

 

Storsal i underetg

 

  

Ungdomskjelleren

 

 

Kirkestua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRIVILLIGE MEDARBEIDERE
Givertjenesten - Vi vil noe mer

Hvert år samler Voie menighet inn over 600 000 kr i tillegg til kollekten hver søndag. Disse midlene går til menighetens drift, som blant annet lønner 50 % diakonstillingen, 100% Kateketstilling og 20% av trosopplæringstillingen. Menigheten er i utvikling, og vi som mål å nå 680 000kr i giverinntekt.Giverutvalget lanserte i 2005 slagordet: ” VI VIL NOE MER…”. Realiteten i det utsagnet er viktigere enn noen gang. Skal vår menighet og Voie kirke være et dynamisk, åndelig/trosmessig og diakonalt senter i vår bydel, må det satses på mange plan. Givertjenesten gir menigheten mulighet til å GJØRE MER enn det det offentlige bidraget til kirken gir oss mulighet til.  Giverne i Voie er med og legger grunnlaget for forutsigbar inntekt, som gjør det mulig å tilføre staben sentrale stillinger i utviklingen av menigheten.  Registrerte gaver gir i tillegg rett til skattefradrag for giveren.  Ønsker du å bli del av dette viktige arbeidet, så ta kontakt med daglig leder Unni Brekka Ugland (tlf38196820)

Kirkebygget
Menighetsbladet

Kontakt oss

VOIE KIRKE

Telefon 38 19 68 20.
Dersom ingen er til stede, kan Kirkens Servicetorg kontaktes på tlf. 38 19 68 00.

Menighetens kontonummer:

3000 07 70058

Vår adresse 
Voie menighet
Steindalen 131, 4624 Kristiansand S

Postadresse 
Voie menighet

Postboks 5571 Voiebyen
4677 Kristiansand

voie.menighet@kristiansand.kommune.no

Ansatte